Garantni uslovi

„Škoda“ automobili su izrađeni od najkvalitetnijih materijala uz primenu najnovijih tehnologija i sa najstrožim metodama kontrole kvaliteta. U cilju produženja efikasnosti i što dužeg veka trajanja vozila, „ŠkodaAuto“ kao proizvođač, preko Alpros-a kao ovlašćenog importera, Vam nudi izuzetno povoljnu garanciju.

Davalac garancije „ŠkodaAuto“, daje kupcu vozila garanciju po najstrožim evropskim standardima i u saradnji sa Alpros-om, obezbeđuje servisiranje vozila i originalne rezervne delove.

„Alpros“ se obavezuje da će svaku popravku po osnovu garancije, izvršiti u roku od 45 dana računajući od dana prijema vozila na popravku (dana otvaranja radnog naloga) u svom servisu ili u nekom od ovlašćenih servisa u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“ u Srbiji. Ukoliko se popravka vozila ne izvrši u roku, importer se obavezuje da postupi po važećem Zakonu koji reguliše ovu oblast.

Pravo na garanciju

Redovno propisano servisiranje i uredno overena servisna knjižica u ovlašćenom servisu je osnovni preduslov za ostvarenje garantnih prava. Importer i svi ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila iz programa „Škoda“.

Pravo na garanciju se gubi ukoliko su popravke i / ili servisni pregledi obavljeni u neovlašćenim servisima, bez obzira na obim izvršenih popravki ili ukoliko je van servisne mreže „ŠkodaAuto“ izvršena naknadna ugradnja dodatne opreme na automobil.


NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih oslova kao i procenu pohabanosti delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju – ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“.

Šta je pokriveno garancijom?

Garancijom su pokriveni svi delovi vozila koji su proizvedeni od strane „ŠkodaAuto a.s.“, za koje se utvrde da su neispravni, nezadovoljavajućeg kvaliteta ili pogrešno urađeni, a u toku normalne eksploatacije vozila.


NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih oslova kao i procenu pohabanosti delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju – ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“.

Period garancije

Garancija na vozilo iznosi 48 meseci ili 120.000km, počev od datuma preuzimanja vozila, osim ukoliko kupac nije pri kupovini vozila dogovorio posebne uslove produžene garancije koja je ponuđena pri prodaji od strane prodavca vozila.

Garancija na boju – odnosi se na greške u boji i / ili  površinsku koroziju koja nije izazvana perforacijom, pokriva one defekte koji su nastani usled grešaka na samom materijalu ili u proizvodnji. Garancija na boju iznosi 36 meseci, ukoliko je boja nabubrila, oljuštila ili izbledela, dok garancija na sam lak iznosi  12 meseci ukoliko spadanje laka nije izazvano nekim mehaničkim oštećenjem (prštanje kamenčića na putu, pranje vozila pod visokim pritiskom vode…)

Garancija za bateriju (akumulator) iznosi 48 meseca ili 120.000 kilometara u zavisnosti od toga šta pre nastupi, prati garanciju vozila. U slučaju kada je baterija zamenjena u garantnom roku, dalju garanciju daje proizvođač ugrađene baterije u skladu sa svojim garantnim rokovima.

Garancija na koroziju iznosi 120 meseci, odnosno 144 meseca u zavisnosti od modela vozila. Odnosi se na koroziju sa unutrašnje strane materijala ka spoljašnjoj. Uslov za ostvarivanje prava garancije na koroziju je redovno servisiranje u ovlašćenim servisima uz redovne preglede, gde će se prema potrebi vršiti eventualne popravke antikorozivne zaštite i / ili laka na vozilu. Ukoliko je vozilo oštećeno ili havarisano u udesu- popravku je obavezno izvršiti u ovlašćenom servisu uz ugradnju originalnih rezervnih delova, nakon čega se vrši pregled antikorozivne zaštite i prema potrebi ponovo zaštićuje o trošku vlasnika vozila.

Garancija na originalne rezervne delove kupljene i ugrađene u ovlašćenom servisu iznosi 24 meseca (ukoliko to nisu delovi podložni prirodnom habanju) ili 60.000 km u zavisnosti šta pre istekne ili 12 meseci na delove kupljene u maloprodaji (pri čemu procenu da li taj deo može ići na garanciju vrši isključivo ovlašćeni servis) kod ovlašćenih servisera uz obavezno posedovanje fiskalnog računa. Garancija na rezervni deo zamenjen u garantnom roku važi samo do isteka propisane garancije na vozilo.


NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih oslova kao i procenu pohabanosti  delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju – ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“.


Šta nije obuhvaćeno garancijom?

Vozilo se isključuje iz garancije ukoliko je ovlašćeni serviser utvrdio da na vozilu:

    nisu izvršeni redovni servisi propisani u servisnoj knjižici i u uputstvu za rukovanje,
    nisu upotrebljeni originalni delovi u prethodnim popravkama,
    postoji lom stakla (ukoliko nije nedvosmisleno dokazano da je uzrok u materijalu),
    postoji kvar nastao upotrebom naknadne opreme (TNG uređaj, radio uređaj, klima uređaj,…), a koju nije odobrio proizvođač ili ovlašćeni servis,
    postoje otkazi koji su posledica nedovoljnog održavanja, nemarnog rukovanja, havarija, više sile (poplave, vremenske nepogode,…),
    postoje otkazi upotrebom neoriginalnih rezervnih delova i maziva koja nisu preporučena u uputstvu za rukovanje.

NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih oslova kao i procenu pohabanosti delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju – ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“.

Garancija se ne odnosi na

Važi za fabrički ugrađene delove, kao i originalne rezervne delove:

 • istrošenost pneumatika na vozilu( za originalne fabrički ugrađene pneumatike garancija važi do 5.000 km)
 • neznatne vibracije i šumovi koji bitno utiču na rad i kvalitet vozila
 • istrošenost delova gume, delova vešanja sklonih habanju (silen blokovi, krajevi spona, sferični zglobovi, amortizeri kao i delovi propisani za zamenu na određenoj kilometraži)
 • podešavanje motora, sistema za dovod goriva, geometrije trapa, podmazivanje, punjenje elektronske tečnosti, maziva, sistema za klimatizaciju
 • uobičajene zamene delova pri redovnom održavanju: svećice, kondenzatori, brisači, osigurači, kočione obloge, obloge spojnica (set kvačila), mlaznice, sijalice i drugog potrošnog materijela koji svojim
 • trošenjem (habanjem) vrše svoju funkciju
 • korozija i rđa na izduvnom sistemu
 • korozija koja je rezultat loše upotrebe, saobraćajne nezgode, vatre, oštećenja od udara kamenčića i drugih predmeta u toku vožnje
 • oštećenja boje i laka čiji je uzrok prljavština od insekata, delovanja kiselih kiša, smole od drveta, ptičijeg izmeta, katrana, industrijskih otpadaka i zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje i laka
 • istrošenost i pohabanost unutrašnjih obloga, tapaciranih delova,…
 • gubitak vremena usled neupotrebe vozila, drugi gubici nastali usled neupotrebe vozila, neprijatnost bilo koje vrste, nepredvidivo povećanje troškova za gorivo i sl. iznajmljivanje drugog vozila,
 • transport vozila na relacijama koje nepotrebno uzimajući u obzir raspored(logistiku) najbližih ovlašćenih servisa, putne troškove, troškove nekorišćenja vozila i ostale troškove koji su posledica otkaza.


NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih oslova kao i procenu pohabanosti  delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju – ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“.