Kredit

Kredit je namenjen fizičkim i pravnim licima sa ućešćem od minimum 20% i trajanjem ugovora do čak 120 meseci. Za fizička lica dozvoljeno opterećenje primanja je do 50 %. Banke nude različite uslove za kupovinu automobila na kredit (sa većim i manjim učešćem, dužim i kraćim periodom otplate, većim i manjim opterećenjem plate), a samim tim su i kamatne stope u zavisnosti od nabrojanih uslova različite.

Postupak

Postupak kupovine automobila na kredit, vrlo je jednostavan i relativno brz. On se sastoji od sledećih faza:

 • Odaberete Škoda vozilo
 • Na osnovu profakture/predračuna isporučioca, predajete zahtev za odobrenje kredita i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
 • Nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, uplaćuje se učešće
 • Predajete sredstva obezbedjenja plaćanja
 • Preuzimate vozilo koje postaje  Vaše vlasništvo

  Želimo istaći da Alpros auto sarađuje sa svim bankama koje nude kredite za automobile. 


Kada se odlučite za novi Škoda automobil, postoji dosta stvari o kojima morate da vodite računa pri izboru načina finansiranja i same banke. Pozivamo Vas zbog toga, da dođete u naš prodajni salon da zajedno pronađemo najbolji način finansiranja. Pružićemo Vam konsultaciju po svim pitanjima vezanim za tu oblast. Dobićete informacije o potrebnoj dokumentaciji i obračun rate za Škodino vozilo za koje se odlučite.

Mi smo tu zbog Vas. Očekujemo Vas…

Uslovi

Postoje tri osnovna uslova koje klijent mora da zadovolji:

 • Pozitivna ocena boniteta
 • Uplata učešća i troškova odobrenja
 • Ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja

Prednosti

Prednosti kupovine automobila na kredit

 • Automobil je u Vašem vlasništvu
 • Kasko osiguranje vozila ne mora da bude uslov za dobijanje kredita