Registracija vozila

Registracija vozila Beograd - BRZO I SIGURNO! 

Alpros auto Voždovac pruža Vam uslugu registracije vozila i tehničkog pregleda.
Mogućnost obnove registracije vozila i obavljanje tehničkog pregleda vozila, se može obaviti do 30 dana pre datuma isteka registracije. 

Adresa : Vojvode Stepe 361

Sve vrste vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju biti registrovana. Fizička i pravna lica imaju obavezu da registuju vozilo kojim upravljaju po unapred propisanim uslovima. Zahtev za registraciju vozila može podneti vlasnik vozila ili lice kome je vlasnik dao punomoć za podnošenje zahteva za registraciju. Potpis vlasnika na punomoći mora biti overen od strane nadležnog suda ili organa uprave.

Podnošenjem zahteva, pokreće se procedura registracije vozila. Po prijemu zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za produženje važenja registracije, odgovorno lice utvrđuje da li vozilo može biti registrovano i prema rezultatu nalaza registruje vozilo ili rešenjem odbija zahtev za njegovu registraciju. Preuzeto sa sledećeg linka.

CENA VEĆ OD 3.000,00 RSD 

ODLOŽENO PLAĆANJE NA VIŠE MESEČNIH RATA

Svi servisi u vašem džepu

iv>