Servis


Rezervni delovi

Pored servisiranja vozila Iz Volkswagen koncerna i prodaje Škodinih automobila, firma Alpros takodje prodaje rezervne delove, pneumatike i svu prateću opremu u svom maloprodajnom objektu.

Saznajte više

Garantni uslovi

Davalac garancije „ŠkodaAuto“, daje kupcu vozila garanciju po najstrožim evropskim standardima i u saradnji sa Alpros-om, obezbeđuje servisiranje vozila i originalne rezervne delove.

Saznajte više

Rečnik pojmova

Operativni lizing smatra se daleko najpopularnijim oblikom posedovanja vozila u poslovnom svetu.

Saznajte više

Servisna ponuda

Alpros auto je potpuno posvećen postprodajnim aktivnostima. Posedujemo dobro organizovan, savremen, efikasan i potpuno opremljen servis, koji vrši servisiranje vozila u garantnom i vangarantnom roku

Saznajte više