Octavia RS motori

2017-04-17

Sila ne može da se meri sa štopericom. Ne može se opisati rečima. To je emocija koja se može doživeti desnom nogom na pedali gasa.