fbpx

Kredit

Kredit je namenjen fizičkim i pravnim licima sa ućešćem od minimum 20% i trajanjem ugovora do čak 120 meseci. Za fizička lica dozvoljeno opterećenje primanja je do 50 %. Banke nude različite uslove za kupovinu automobila na kredit (sa većim i manjim učešćem, dužim i kraćim periodom otplate, većim i manjim opterećenjem plate), a samim tim su i kamatne stope u zavisnosti od nabrojanih uslova različite.

Postupak

Postupak kupovine automobila na kredit, vrlo je jednostavan i relativno brz. On se sastoji od sledećih faza:

birate Vaše Škoda vozilo
na osnovu profakture isporučioca, predate zahtev za odobrenje kredita i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, uplaćuje se učešće
predajete sredstva obezbedjenja plaćanja
preuzima se vozilo koje postaje vlasništvo klijenta

Ono što želimo istaći je da Alpros sarađuje sa svim bankama koje nude kredite za automobile, a ovo su samo neke od njih.

Credit Agricole
Findomestic BNP Paribas Group
Komercijalna banka
Erste Bank
Sberbank
Alpha Bank

Kada se odlučite za Vaše Škoda vozilo, postoji mnogo stvari o kojima morate da vodite računa pri izboru načina finansiranja i same banke. Pozivamo Vas zbog toga, da dođete u naš prodajni salon da zajedno pronađemo najbolji način finansiranja. Pružićemo Vam konsultaciju po svim pitanjima vezanim za tu oblast. Dobićete informacije o potrebnoj dokumentaciji i obračun rate za Škodino vozilo za koje se odlučite.

Mi smo tu zbog Vas. Očekujemo Vas…

Uslovi

Postoje tri osnovna uslova koje klijent mora da zadovolji:

pozitivna ocena boniteta
uplata učešća i troškova odobrenja
ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja
Ono što želimo istaći je da Alpros sarađuje sa svim bankama koje nude kredite za automobile, a ovo su samo neke od njih.

Credit Agricole
Findomestic BNP Paribas Group
Komercijalna banka
Erste Bank
Sberbank
Alpha Bank

Kada se odlučite za Vaše Škoda vozilo, postoji mnogo stvari o kojima morate da vodite računa pri izboru načina finansiranja i same banke. Pozivamo Vas zbog toga, da dođete u naš prodajni salon da zajedno pronađemo najbolji način finansiranja. Pružićemo Vam konsultaciju po svim pitanjima vezanim za tu oblast. Dobićete informacije o potrebnoj dokumentaciji i obračun rate za Škodino vozilo za koje se odlučite.

Mi smo tu zbog Vas. Očekujemo Vas…

Prednosti

Prednosti kupovine automobila na kredit

automobil je u Vašem vlasništvu
kasko osiguranje vozila ne mora da bude uslov za dobijanje kredita
Ono što želimo istaći je da Alpros sarađuje sa svim bankama koje nude kredite za automobile, a ovo su samo neke od njih.

Credit Agricole
Findomestic BNP Paribas Group
Komercijalna banka
Erste Bank
Sberbank
Alpha Bank

Kada se odlučite za Vaše Škoda vozilo, postoji mnogo stvari o kojima morate da vodite računa pri izboru načina finansiranja i same banke. Pozivamo Vas zbog toga, da dođete u naš prodajni salon da zajedno pronađemo najbolji način finansiranja. Pružićemo Vam konsultaciju po svim pitanjima vezanim za tu oblast. Dobićete informacije o potrebnoj dokumentaciji i obračun rate za Škodino vozilo za koje se odlučite.

Mi smo tu zbog Vas. Očekujemo Vas…

Scroll to Top
Odabirom željenog termina ne znači i potvrđeno vreme servisa. Termin smatrajte potvrđenim nakon poziva servisnog savetnika i potvrde istog. Uskoro će Vas kontaktirati servisni savetnik.
* Saglasan sam i prihvatam, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnosti i podataka (Službeni glasnik RS br. 97/08 i 104/09), da Prodavac ili lice (fizičko/pravno) koje Prodavac ovlasti može koristiti za potrebe analize i istraživanja tržišta, moje podatke koje sam dao, što podrazumeva i istraživanje zadovoljstva kupca.