fbpx

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Lične podatke koji su pseudonimizirani, a koji bi se mogli pripisati nekom pojedincu upotrebom dodatnih informacija smatraju se informacijama o pojedincu čiji se identitet može utvrditiU poslovanju kompanije ALPROS auto za baze podataka koje sadrže podatke o ličnostima zaduženja su jasno definisana u zavisnosti od procesa u kojima se formiraju, primaju ili obrađuju.

Svi zaposleni koji vrše formiranje, prijem ili obradu baza podataka u kojima se nalaze podatci o ličnostima (zaposlenih u kompaniji Alpros d.o.o. Beograd, ispitanika, potencijalnih kandidata za posao i dr,) u obavezi su da čuvaju sve podatke kako je definisano procedurom o zastiti podataka, pripadajućim uputstvima i drugim dokumentima IMS. 

Svi zaposleni koji su uključeni u napred navedeni prijem/obradu podataka su rukovaoci podataka koji odgovaraju za svoje postupke u ovom delu Data protection officer-u (DPO).

Ukoliko se lični podatci dostavljaju od strane ispitanika (podatci ostavljeni lično, preko sajta ALPROS ili na drugi način) od strane rukovaoca podatka vodi se evidencija. 

Podaci se obrađuju u skladu sa zakonom. Može doći i do ukidanje saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Pristanak pojedinaca se dalje jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informisan i nedvosmislen pristanak na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektronsku potvrdu.

U poslovanju ALPROS to je regulisano tako da se označavanje polja pri poseti internet stranicama, ili drugu izjavu koja jasno pokazuje u tom kontekstu da ispitanik prihvata predloženu obradu svojih ličnih podataka.

Ćutnja, unapred kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti se ne smatra pristankom sa stanovišta poslovanja ALPROS. 

Scroll to Top
Odabirom željenog termina ne znači i potvrđeno vreme servisa. Termin smatrajte potvrđenim nakon poziva servisnog savetnika i potvrde istog. Uskoro će Vas kontaktirati servisni savetnik.
* Saglasan sam i prihvatam, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnosti i podataka (Službeni glasnik RS br. 97/08 i 104/09), da Prodavac ili lice (fizičko/pravno) koje Prodavac ovlasti može koristiti za potrebe analize i istraživanja tržišta, moje podatke koje sam dao, što podrazumeva i istraživanje zadovoljstva kupca.