Zaštita ličnih podataka

Lične podatke koji su pseudonimizirani, a koji bi se mogli pripisati nekom pojedincu upotrebom dodatnih informacija smatraju se informacijama o pojedincu čiji se identitet može utvrditi. U poslovanju kompanije ALPROS auto za baze podataka koje sadrže podatke o ličnostima zaduženja su jasno definisana u zavisnosti od procesa u kojima se formiraju, primaju ili obrađuju.

Informacije u vezi obrade ličnih podataka

Opis specifičnih aktivnosti obrade ličnih podataka, uključujući svrhe obrade i druge informacije u kompaniji Škoda Alpros detaljno.

Škoda servis

Ostvarivanje prava

Portal za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava vezanih za zaštitu ličnih podataka u kompaniji Škoda Alpros biće dostupan od 25.5.2018.

Konfigurator automobila

Politika privatnosti

Opšti principi i pristup obradi ličnih podataka u kompaniji Škoda Alpros.

Test vožnja