fbpx

Tehnički pregled i registracija vozila

BRZO I SIGURNO. Tehnički pregled i registracija vozila na Voždovcu.

Mogućnost obnove registracije vozila i obavljanje tehničkog pregleda vozila, može se obaviti do 30 dana pre datuma isteka registracije.

ODLOŽENO PLAĆANJE NA VIŠE MESEČNIH RATA

TEHNIČKI PREGLED CENA VEĆ OD 4.800,00 RSD

NAČINI PLAĆANJA


Izaberite način plaćanja usluge registracije vozila i tehničkog pregleda

  • Gotovinski
  • Čekovima građana na više mesečnih rata
  • Šalter banke 
  • Banka Intesa Visa na 6 mesečnih rata

BESPLATNA NALEPNICA bez odlaska u MUP!

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

Podnošenjem zahteva, pokreće se procedura registracije vozila. Po prijemu zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za produženje važenja registracije, odgovorno lice utvrđuje da li vozilo može biti registrovano i prema rezultatu nalaza registruje vozilo ili rešenjem odbija zahtev za njegovu registraciju. Preuzeto sa sledećeg linka.

Sve vrste vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju biti registrovana. Fizička i pravna lica imaju obavezu da registuju vozilo kojim upravljaju po unapred propisanim uslovima. Zahtev za registraciju vozila može podneti vlasnik vozila ili lice kome je vlasnik dao punomoć za podnošenje zahteva za registraciju. Potpis vlasnika na punomoći mora biti overen od strane nadležnog suda ili organa uprave.

TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Tehnička ispravnost vozila je osnovni uslov za registraciju vozila. Predstavlja merne i vizuelne kontrole kojima se utvrđuju odstupanja od zakonski propisanih normi i vrednosti ispravnosti Vašeg vozila. Tehnički pregled je obavezna komponenta registracije vozila, ukoliko vozilo nije prešlo utvrđene tehničke ispravnosti ne može učestvovati u saobraćaju.

Tehnička ispravnost vozila je osnovni uslov za registraciju vozila. Predstavlja merne i vizuelne kontrole kojima se utvrđuju odstupanja od zakonski propisanih normi i vrednosti ispravnosti Vašeg vozila. Tehnički pregled je obavezna komponenta registracije vozila, ukoliko vozilo nije prešlo utvrđene tehničke ispravnosti ne može učestvovati u saobraćaju.

Na adresi Vojvode Stepe 363, Alpros auto poseduje tehnički pregled sa najnovijom opremom. Tim obučenih i sertifikovanih kontrolora su Vam na usluzi radnim danima od 08-20h i subotom od 08-15h. 

KONTAKT TELEFON:  +381114003953

Scroll to Top
Odabirom željenog termina ne znači i potvrđeno vreme servisa. Termin smatrajte potvrđenim nakon poziva servisnog savetnika i potvrde istog. Uskoro će Vas kontaktirati servisni savetnik.
* Saglasan sam i prihvatam, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnosti i podataka (Službeni glasnik RS br. 97/08 i 104/09), da Prodavac ili lice (fizičko/pravno) koje Prodavac ovlasti može koristiti za potrebe analize i istraživanja tržišta, moje podatke koje sam dao, što podrazumeva i istraživanje zadovoljstva kupca.