Konfigurator automobila Test vožnja

Kredit - Škoda Alpros

Kredit je namenjen fizičkim i pravnim licima sa ućešćem od minimum 20% i trajanjem ugovora do čak 120 meseci. Za fizička lica dozvoljeno opterećenje primanja je do 50 %. Banke nude različite uslove za kupovinu automobila na kredit (sa većim i manjim učešćem, dužim i kraćim periodom otplate, većim i manjim opterećenjem plate), a samim tim su i kamatne stope u zavisnosti od nabrojanih uslova različite.

Postupak

Postupak kupovine automobila na kredit, vrlo je jednostavan i relativno brz. On se sastoji od sledećih faza

  • Birate Vaše Škoda vozilo
  • Na osnovu profakture isporučioca, predate zahtev za odobrenje kredita i dokumentaciju potrebnu za procenu boniteta
  • Nakon odobrenja finansiranja potpisuje se ugovor, uplaćuje se učešće
  • Predajete sredstva obezbedjenja plaćanja
  • Preuzima se vozilo koje postaje vlasništvo klijenta

Ono što želimo istaći je da Alpros sarađuje sa svim bankama koje nude kredite za automobile, a ovo su samo neke od njih.

Kada se odlučite za Vaše Škoda vozilo, postoji mnogo stvari o kojima morate da vodite računa pri izboru načina finansiranja i same banke. Pozivamo Vas zbog toga, da dođete u naš prodajni salon da zajedno pronađemo najbolji način finansiranja. Pružićemo Vam konsultaciju po svim pitanjima vezanim za tu oblast. Dobićete informacije o potrebnoj dokumentaciji i obračun rate za Škodino vozilo za koje se odlučite.

Uslovi

Postoje tri osnovna uslova koje klijent mora da zadovolji:

  • pozitivna ocena boniteta
  • uplata učešća i troškova odobrenja
  • ispravno predata sredstva obezbedjenja plaćanja

Prednosti

Prednosti kupovine automobila na kredit su:

  • Automobil je u Vašem vlasništvu
  • Kasko osiguranje vozila ne mora da bude uslov za dobijanje kredita