fbpx

Garantni uslovi

VOZITE SVOJU ŠKODU BEZ BRIGE

Uživajte u garancijama koje Vam Škoda nudi i neka Vam najveća briga bude gde ćete sledeće da odputujete.

Pri kupovini novog vozila ŠKODA Vam nudi mogućnost  doplate za petu godinu garancije.

Važno je gde održavate vozilo. Kako bi ste zadržali garanciju Važno je da održavate vozilo u ovlašćenom servisu.

UŽIVAJTE u VOŽNJI VAŠE ŠKODE

NAPOMENA: Jedino i isključivo pravo procene ispunjenosti svih garantnih oslova kao i procenu pohabanosti  delova i sklopova koji svojim trajanjem i habanjem vrše svoju funkciju – ima ovlašćeni servis u servisnoj mreži „ŠkodaAuto“.

Pravo na garanciju
Redovno propisano servisiranje i uredno overena servisna knjižica u ovlašćenom servisu je osnovni preduslov za ostvarenje garantnih prava. Importer i svi ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila iz programa „Škoda“. Pravo na garanciju se gubi ukoliko su popravke i / ili servisni pregledi obavljeni u neovlašćenim servisima, bez obzira na obim izvršenih popravki ili ukoliko je van servisne mreže „ŠkodaAuto“ izvršena naknadna ugradnja dodatne opreme na automobil.
Šta je pokriveno garancijom?
Garancijom su pokriveni svi delovi vozila koji su proizvedeni od strane „ŠkodaAuto a.s.“, za koje se utvrde da su neispravni, nezadovoljavajućeg kvaliteta ili pogrešno urađeni, a u toku normalne eksploatacije vozila.
Period garancije
Garancija na vozilo iznosi 48 meseci ili 120.000km, počev od datuma preuzimanja vozila, osim ukoliko kupac nije pri kupovini vozila dogovorio posebne uslove produžene garancije koja je ponuđena pri prodaji od strane prodavca vozila.
Prethodna
Sledeći
Pravo na garanciju
Redovno propisano servisiranje i uredno overena servisna knjižica u ovlašćenom servisu je osnovni preduslov za ostvarenje garantnih prava. Importer i svi ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila iz programa „Škoda“. Pravo na garanciju se gubi ukoliko su popravke i / ili servisni pregledi obavljeni u neovlašćenim servisima, bez obzira na obim izvršenih popravki ili ukoliko je van servisne mreže „ŠkodaAuto“ izvršena naknadna ugradnja dodatne opreme na automobil.
Šta je pokriveno garancijom?
Garancijom su pokriveni svi delovi vozila koji su proizvedeni od strane „ŠkodaAuto a.s.“, za koje se utvrde da su neispravni, nezadovoljavajućeg kvaliteta ili pogrešno urađeni, a u toku normalne eksploatacije vozila.
Period garancije
Garancija na vozilo iznosi 48 meseci ili 120.000km, počev od datuma preuzimanja vozila, osim ukoliko kupac nije pri kupovini vozila dogovorio posebne uslove produžene garancije koja je ponuđena pri prodaji od strane prodavca vozila.
Prethodna
Sledeći

Šta nije obuhvaćeno garancijom?

 

Vozilo se isključuje iz garancije ukoliko je ovlašćeni serviser utvrdio da na vozilu:

 

    nisu izvršeni redovni servisi propisani u servisnoj knjižici i u uputstvu za rukovanje,
    nisu upotrebljeni originalni delovi u prethodnim popravkama,
    postoji lom stakla (ukoliko nije nedvosmisleno dokazano da je uzrok u materijalu),
    postoji kvar nastao upotrebom naknadne opreme (TNG uređaj, radio uređaj, klima uređaj,…), a koju nije odobrio proizvođač ili ovlašćeni servis,
    postoje otkazi koji su posledica nedovoljnog održavanja, nemarnog rukovanja, havarija, više sile (poplave, vremenske nepogode,…),
    postoje otkazi upotrebom neoriginalnih rezervnih delova i maziva koja nisu preporučena u uputstvu za rukovanje.

 

Garancija se ne odnosi na:

Važi za fabrički ugrađene delove, kao i originalne rezervne delove:

 • istrošenost pneumatika na vozilu( za originalne fabrički ugrađene pneumatike garancija važi do 5.000 km)
 • neznatne vibracije i šumovi koji bitno utiču na rad i kvalitet vozila
 • istrošenost delova gume, delova vešanja sklonih habanju (silen blokovi, krajevi spona, sferični zglobovi, amortizeri kao i delovi propisani za zamenu na određenoj kilometraži)
 • podešavanje motora, sistema za dovod goriva, geometrije trapa, podmazivanje, punjenje elektronske tečnosti, maziva, sistema za klimatizaciju
 • uobičajene zamene delova pri redovnom održavanju: svećice, kondenzatori, brisači, osigurači, kočione obloge, obloge spojnica (set kvačila), mlaznice, sijalice i drugog potrošnog materijela koji svojim
 • trošenjem (habanjem) vrše svoju funkciju
 • korozija i rđa na izduvnom sistemu
 • korozija koja je rezultat loše upotrebe, saobraćajne nezgode, vatre, oštećenja od udara kamenčića i drugih predmeta u toku vožnje
 • oštećenja boje i laka čiji je uzrok prljavština od insekata, delovanja kiselih kiša, smole od drveta, ptičijeg izmeta, katrana, industrijskih otpadaka i zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje i laka
 • istrošenost i pohabanost unutrašnjih obloga, tapaciranih delova,…
 • gubitak vremena usled neupotrebe vozila, drugi gubici nastali usled neupotrebe vozila, neprijatnost bilo koje vrste, nepredvidivo povećanje troškova za gorivo i sl. iznajmljivanje drugog vozila,
 • transport vozila na relacijama koje nepotrebno uzimajući u obzir raspored(logistiku) najbližih ovlašćenih servisa, putne troškove, troškove nekorišćenja vozila i ostale troškove koji su posledica otkaza.

 

Scroll to Top

Garancija na boju – odnosi se na greške u boji i / ili  površinsku koroziju koja nije izazvana perforacijom, pokriva one defekte koji su nastani usled grešaka na samom materijalu ili u proizvodnji. Garancija na boju iznosi 36 meseci, ukoliko je boja nabubrila, oljuštila ili izbledela, dok garancija na sam lak iznosi  12 meseci ukoliko spadanje laka nije izazvano nekim mehaničkim oštećenjem (prštanje kamenčića na putu, pranje vozila pod visokim pritiskom vode…)

 

Garancija za bateriju (akumulator) iznosi 48 meseca ili 120.000 kilometara u zavisnosti od toga šta pre nastupi, prati garanciju vozila. U slučaju kada je baterija zamenjena u garantnom roku, dalju garanciju daje proizvođač ugrađene baterije u skladu sa svojim garantnim rokovima.

 

Garancija na koroziju iznosi 120 meseci, odnosno 144 meseca u zavisnosti od modela vozila. Odnosi se na koroziju sa unutrašnje strane materijala ka spoljašnjoj. Uslov za ostvarivanje prava garancije na koroziju je redovno servisiranje u ovlašćenim servisima uz redovne preglede, gde će se prema potrebi vršiti eventualne popravke antikorozivne zaštite i / ili laka na vozilu. Ukoliko je vozilo oštećeno ili havarisano u udesu- popravku je obavezno izvršiti u ovlašćenom servisu uz ugradnju originalnih rezervnih delova, nakon čega se vrši pregled antikorozivne zaštite i prema potrebi ponovo zaštićuje o trošku vlasnika vozila.

 

Garancija na originalne rezervne delove kupljene i ugrađene u ovlašćenom servisu iznosi 24 meseca (ukoliko to nisu delovi podložni prirodnom habanju) ili 60.000 km u zavisnosti šta pre istekne ili 12 meseci na delove kupljene u maloprodaji (pri čemu procenu da li taj deo može ići na garanciju vrši isključivo ovlašćeni servis) kod ovlašćenih servisera uz obavezno posedovanje fiskalnog računa. Garancija na rezervni deo zamenjen u garantnom roku važi samo do isteka propisane garancije na vozilo.

Odabirom željenog termina ne znači i potvrđeno vreme servisa. Termin smatrajte potvrđenim nakon poziva servisnog savetnika i potvrde istog. Uskoro će Vas kontaktirati servisni savetnik.
* Saglasan sam i prihvatam, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnosti i podataka (Službeni glasnik RS br. 97/08 i 104/09), da Prodavac ili lice (fizičko/pravno) koje Prodavac ovlasti može koristiti za potrebe analize i istraživanja tržišta, moje podatke koje sam dao, što podrazumeva i istraživanje zadovoljstva kupca.