Informacije o obradi ličnih
podataka preko kolačića i drugih
veb tehnologija

Ovim veb sajtom (“veb sajt”) upravlja kompanija Alprops Škoda, sa registrovanim sedištem u: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Republika Češka, poštanski broj: 29360, matični broj: 001 77 041, registrovana u Privrednom registru Okružnog suda u Pragu, fajl br. B 332 ("Alprops Škoda" ili "mi") u svrhu pružanja usluga korisnicima ("korisnik" ili "vi") veb sajta.


Ova informacija o obradi ličnih podataka putem kolačića i drugih veb tehnologija ("Informacije" ili "Izjava") objašnjava kako obrađujemo lične podatke o vama putem veb tehnologija. Ova izjava uključuje naročito (i) koje veb tehnologije može koristiti vebsajt (ii) koje lične podatke obrađujemo o vama, (iii) kako i za koje svrhe koristimo i obrađujemo te podatke, (iv) kome i gde mi prenosimo ove podatke i (v) kako štitimo ove podatke i koja prava imate u vezi sa obradom ovih podataka.


Mi možemo s vremena na vreme ažurirati ovu izjavu. Sve izmene date u ovoj Izjavi biće objavljene na veb sajtu, a u slučaju materijalnih promena o istima ćete biti obavešteni.